Kultur & fritid

Välkommen till kultur- och fritidsförvaltningen!

Kultur- och fritidsförvaltningen håller i kultur- och fritidsfrågorna i kommunen.

Vi ansvarar för Simrishamns bibliotek, Österlens museum och Bénka-dí/Ungdomens hus. Vi arrangerar kulturella projekt, konstutställningar, föredrag, konserter, handlägger bidrag och hyr ut lokaler.

Vi har samarbeten med flera föreningar i kommunen. Vi handlägger också offentlig utsmyckning och administrerar kommunens konstsamling och konstinköp. Kultur- och fritidsnämnden är politiskt ansvarig för vår verksamhet.


Kulturguide sommaren 2018

Här hittar du alla arrangemang som kultur- och fritidsförvaltningen ordnar under sommaren 2018.


 Har du synpunkter eller önskemål på vår verksamhet?

Om du har synpunkter eller önskemål på vår verksamhet? Skicka då en rad till: simrishamns.kommun@simrishamn.se


Jämför kultur- och fritidsverksamheten med andra kommuner

I den stora databasen "Kolada"(kommun- och landstingsdatabas) som innehåller faktauppgifter och statistik kring kommuner och landsting i hela landet, finns ett verktyg för jämförelser mellan olika kommuner och landsting. Ta gärna en titt i "Jämföraren".