Hitta rätt adress

Projekt Vägval kommer att sätta namn på närmare 300 namnlösa gator och vägar under 2017 och 2018. Det innebär att tusentals personer i Simrishamns kommun kommer att kunna skriva sin alldeles egna nya adress.

Aktuella områden
Ravlunda Karta Vitaby Karta
Södra Mellby
Karta    
Sankt Olof Karta Rörum Karta
Gladsax Karta Simrishamn Karta

Simris

Östra Tommarp

Karta

Karta

Järrestad

Östra Vemmerlöv

Karta

Karta

Aktuella vägar visas med ett blått överlägg på kartan. Klick på vägen visar dess tillfälliga namn, och via kartans dialogfunktion kan du lämna ditt namnförslag.
Dialogfunktionen aktiveras med klick på brevsymbolen intill områdets namn, och ett klick på vägen öppnar då en dialogbox där du lämnar ditt förslag.

Kommunen har både ansvar och skyldighet att sätta namn på kvarter, gator, vägar, torg, parker, allmänna platser, byggnader mm enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). En adress ska entydigt ange läget för en bestämd plats, vara utformad enligt svensk standard (SS63703:2007) och gärna utgå från befintliga ort- och platsnamn och från det lokala ortnamnsskicket.

Namn på platser är en del av kulturarvet, som inte bara har ett stort historiskt värde som fornminne men också är ett kulturarv i dagligt bruk. Ortnamn är för många en del av identiteten, de visar våra rötter och ger en känsla av samhörighet med bygden. Därför är det viktigt att de som bor på en plats känner sig hemma och är delaktiga i sin nya adress.

Namngivningen kommer att ske i samråd med byalag, vägföreningar, boende i området, med hjälp av skolan, äldrevården och alla som är intresserade för att få en så bred förankring och lokal anknytning som möjligt.

Vi vill veta var du bor!

I första hand är det adresser som har konstruerats från fastighetsbeteckningen som berörs. Dessa ligger som regel vid namnlösa vägar. Det är inte bara lite tråkigt utan också opraktiskt eftersom den inte visar var byggnaderna är belägna. Inte minst försvårar det för blåljuspersonal, taxi och post. När vägen har fått ett namn kan adressen till exempel bli Solskensgatan 123 istället för Simrishamn 2356 och kommer då också att följa lagen om hur en adress ska vara utformad. Enligt svensk standard ska en adress ha ett gatunamn och ett nummer samt en postadress enligt Lantmäteriets riktlinjer, Riksantikvarieämbetets rekommendationer och kulturmiljölagen.

Hur?

Namngivningen startar i september med början i Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby, och avslutas i Borrby och Östra Hoby nästa vår. Här på kommunens webbplats kan du följa arbetet distriktvis med information om traktens historia och när det ordnas aktiviteter i projektet. Här kan man också ge förslag, berätta minnen, tipsa om gamla namn eller bara tycka till i största allmänhet.

Vi har valt att arbeta sockenvis, eller som det heter idag, folkbokföringens distrikt. Kyrkans äldre sockenindelning används inte längre, men motsvaras i princip av distriktsindelningen. Exempelvis motsvaras Ravlunda socken i allt väsentligt av distriktet Ravlunda.

På Instagram finns VagvalSimrishamn där alla kan följa arbetet, på e-postadressen vagval@simrishamn.se kan man skicka in förslag och idéer, och på Kontakt Simrishamn i Rådhuset kommer de aktuella distrikten att vara utställda.

En del skolor kommer att ha aktiviteter runt ortnamn, Biblioteket kan tipsa om de rätta böckerna och Österlens museum ordnar säkert något roligt. Har ni i samhället, byalaget, ljugarbänken eller syföreningen egna idéer om aktiviteter stöttar vi gärna med material.

När

Flikar för varje distrikt kommer att komma ut med ca en månads mellanrum.

Datum att komma ihåg

  • Kartorna för Gladsax, Simrishamn, Simris och Järrestad läggs ut 7/11.
  • Ravlunda, byalag ordnar möte om Vägval 18/11 klockan 14
  • Kartorna för Östra Tommarp och Östra Vemmerlöv läggs ut 5/12.

Frågor?

Om du har frågor angående adressnumrering och namnsättning hör av dig till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 eller simrishamns.kommun@simrishamn.se.

Kommunens adressering följer Svensk Standard SS 63 70 03. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister reglerar kommunernas och fastighetsägarnas skyldigheter angående adressättning.

Adressändring kostar ingenting och görs hos Svensk Adressändring AB, de har också hand om flyttanmälan. För att ta reda på vilket postnummer eller vilken postort din adress tillhör, kontakta Postnord.

Läs mer